Tiedostovaatimukset - Roll-up telineet, Banneri- ja kangastelineet, Digitaalinen tulostus, Mainosliput, Ulkotelineet

Tiedostovaatimukset

Stereo Meedia OÜ käyttää Windows PC ohjelmaa.

 

Suosituin tulostustiedosto pdf-tiedosto, joka on tehty Postcrip-tulostustiedostosta. Fontit tehdään poluiksi (Fontit pitää olla konvertoitu vektorigrafiikaksi) ja kuvat integroidaan suunnitteluun. Tulostustiedoston on oltava lopullinen koko tai sitä on pienennettävä suhteellisesti. Tiedostoa pienennettäessä tarkkuutta on lisättävä vastaavasti. Tulostettavaa PDF-tiedostoa ei muuteta ilman erillistä sopimusta. Tarkista, että PDF-tiedosto on teknisesti oikea.

 

Valmiiden tulostustiedostojen puuttuessa suoritetaan tarvittavat suunnittelutyöt ja valmistelemme tulostavalmiit tiedostot.
Tiedoston korjaamiseen ja suunnitteluun lasketaan erillinen hinta.

 

 

Ohjelmisto
Sopivat yleiset suunnitteluohjelmat:

Tulostamme CMYK-väreillä.

 

Tiedoston lähettäminen

Stereo Meedia OÜ ei ole vastuussa mahdollisista vaatimuksista, jos yllä olevat vaatimukset eivät täyty.